Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Jak działa oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnie ścieków odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska i zdrowia publicznego. Procesy zachodzące w tych zakładach umożliwiają usunięcie zanieczyszczeń z wody, zanim zostanie ona z powrotem wprowadzona do naturalnych zbiorników wodnych. W tym artykule omówimy, jak działa oczyszczalnia ścieków, jakie są etapy oczyszczania i jakie technologie są wykorzystywane w tym procesie.

Etapy oczyszczania ścieków

1. Mechaniczne oczyszczanie

Pierwszym etapem w oczyszczalni ścieków jest mechaniczne oczyszczanie, które polega na usuwaniu większych zanieczyszczeń stałych z wody.

Procesy:

 • Sita: Usuwają większe zanieczyszczenia, takie jak patyki, liście i plastik.
 • Piaskowniki: Oddzielają piasek, żwir i inne cięższe materiały.
 • Osadniki wstępne: Pozwalają na osadzanie się mniejszych cząstek stałych na dnie zbiorników.

Znaczenie:

 • Zmniejszenie ilości zawiesin w ściekach
 • Przygotowanie ścieków do dalszych etapów oczyszczania

2. Biologiczne oczyszczanie

Po wstępnym oczyszczeniu mechanicznym ścieki trafiają do biologicznych reaktorów, gdzie mikroorganizmy rozkładają rozpuszczone i zawieszone zanieczyszczenia organiczne.

Procesy:

 • Osad czynny: Ścieki są mieszane z mikroorganizmami w warunkach tlenowych, co pozwala na rozkład zanieczyszczeń organicznych.
 • Zbiorniki napowietrzające: Dostarczają tlen, który wspomaga działanie mikroorganizmów.
 • Osadniki wtórne: Oddzielają osad czynny od oczyszczonej wody.

Znaczenie:

 • Redukcja zanieczyszczeń organicznych
 • Poprawa jakości wody

3. Chemiczne oczyszczanie

Chemiczne oczyszczanie jest stosowane do usuwania specyficznych zanieczyszczeń, takich jak fosforany i metale ciężkie, które nie zostały usunięte w poprzednich etapach.

Procesy:

 • Koagulacja: Dodanie środków chemicznych powoduje zlepianie się małych cząstek w większe aglomeraty, które można łatwo usunąć.
 • Strącanie: Usuwanie rozpuszczonych substancji chemicznych poprzez reakcje chemiczne tworzące nierozpuszczalne związki.

Znaczenie:

 • Usuwanie trudnych do usunięcia zanieczyszczeń
 • Zapobieganie eutrofizacji wód

4. Oczyszczanie zaawansowane

W niektórych oczyszczalniach stosuje się dodatkowe metody oczyszczania, aby osiągnąć jeszcze wyższy poziom czystości wody.

Procesy:

 • Filtracja membranowa: Usuwanie bardzo małych cząstek za pomocą filtrów membranowych.
 • Adsorpcja na węglu aktywnym: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych i mikroorganizmów.
 • Dezynfekcja: Zabijanie patogenów za pomocą chlorowania, ozonowania lub promieniowania UV.

Znaczenie:

 • Zwiększenie czystości i bezpieczeństwa wody
 • Możliwość ponownego wykorzystania wody

Technologie wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków

Sita i kraty

Sita i kraty są pierwszymi barierami w procesie oczyszczania, które zatrzymują duże zanieczyszczenia.

Funkcje:

 • Usuwanie dużych odpadów stałych
 • Ochrona dalszych etapów oczyszczania przed uszkodzeniem

Zbiorniki napowietrzające

Zbiorniki napowietrzające dostarczają tlen, który jest niezbędny dla mikroorganizmów rozkładających zanieczyszczenia organiczne.

Funkcje:

 • Utrzymanie odpowiedniego poziomu tlenu w wodzie
 • Wspomaganie procesów biologicznego oczyszczania

Osadniki wstępne i wtórne

Osadniki oddzielają osady od oczyszczonej wody, umożliwiając ich dalsze przetwarzanie lub usunięcie.

Funkcje:

 • Oddzielanie cząstek stałych od wody
 • Usuwanie osadów z procesu oczyszczania

Podsumowanie

Oczyszczalnie ścieków odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska, przekształcając zanieczyszczoną wodę w bezpieczną do ponownego wykorzystania lub wprowadzenia do naturalnych zbiorników wodnych. Procesy mechaniczne, biologiczne, chemiczne oraz zaawansowane metody oczyszczania współdziałają, aby skutecznie usuwać zanieczyszczenia. Dzięki zaawansowanym technologiom i odpowiednim zarządzaniu, oczyszczalnie ścieków zapewniają ochronę zdrowia publicznego i środowiska, przyczyniając się do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *