Co to jest przewodność wody?

Co to jest przewodność wody

Przewodność wody jest jednym z kluczowych parametrów, które określają jakość wody. Ma znaczenie zarówno w kontekście środowiskowym, jak i przemysłowym. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest przewodność wody, jak jest mierzona, jakie czynniki na nią wpływają oraz dlaczego jest ważna dla różnych zastosowań.

Definicja przewodności wody

Co to jest przewodność?

Przewodność elektryczna wody, często określana jako przewodność wody, jest miarą jej zdolności do przewodzenia prądu elektrycznego. Jest bezpośrednio związana z obecnością rozpuszczonych w wodzie jonów, takich jak sole, kwasy i zasady.

Jednostki miary

Przewodność wody jest zazwyczaj wyrażana w mikrosimensach na centymetr (µS/cm) lub milisiemensach na centymetr (mS/cm). Im wyższa przewodność, tym więcej jonów jest obecnych w wodzie, co oznacza, że woda może lepiej przewodzić prąd elektryczny.

Jak mierzy się przewodność wody?

Metody pomiaru

Przewodność wody mierzy się za pomocą konduktometru, urządzenia, które wprowadza prąd elektryczny do próbki wody i mierzy jej zdolność do przewodzenia prądu. Wynik jest wyświetlany w jednostkach przewodności.

Czynniki wpływające na pomiar

Na pomiar przewodności może wpływać kilka czynników, takich jak:

 • Temperatura: Wyższa temperatura zwiększa ruchliwość jonów, co może prowadzić do wyższych wartości przewodności.
 • Zanieczyszczenia: Obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych może wpłynąć na wyniki pomiaru.

Czynniki wpływające na przewodność wody

Skład chemiczny wody

Przewodność wody zależy od ilości i rodzaju rozpuszczonych w niej jonów. Woda z dużą ilością soli, kwasów lub zasad będzie miała wyższą przewodność.

Przykłady jonów wpływających na przewodność:

 • Chlorki (Cl-)
 • Siarczany (SO4^2-)
 • Wapń (Ca^2+)
 • Magnez (Mg^2+)

Źródła zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia wody mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak rolnictwo, przemysł czy odpady komunalne. Te zanieczyszczenia mogą zwiększać przewodność wody.

Źródła zanieczyszczeń:

 • Rolnictwo: Nawozy i pestycydy mogą zwiększać zawartość jonów w wodzie.
 • Przemysł: Ścieki przemysłowe często zawierają duże ilości rozpuszczonych soli i chemikaliów.
 • Odpady komunalne: Odpady z gospodarstw domowych mogą wprowadzać różne jony do systemów wodnych.

Znaczenie przewodności wody

Jakość wody pitnej

Przewodność wody jest ważnym wskaźnikiem jakości wody pitnej. Wysoka przewodność może wskazywać na obecność zanieczyszczeń, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Woda pitna powinna mieć niską przewodność, aby była bezpieczna do spożycia.

Zastosowania przemysłowe

Przewodność wody jest kluczowa w wielu zastosowaniach przemysłowych, takich jak:

 • Przemysł chemiczny: Kontrola przewodności jest ważna dla wielu procesów chemicznych.
 • Energetyka: W elektrowniach kontrola przewodności wody kotłowej jest niezbędna do zapobiegania korozji i osadzaniu się kamienia kotłowego.
 • Produkcja półprzewodników: Woda o bardzo niskiej przewodności jest używana do mycia półprzewodników.

Monitorowanie środowiska

Przewodność wody jest również używana jako wskaźnik zdrowia ekosystemów wodnych. Wysoka przewodność może wskazywać na zanieczyszczenie wód powierzchniowych lub podziemnych.

Jak zmniejszyć przewodność wody?

Procesy uzdatniania wody

Istnieje kilka metod uzdatniania wody, które mogą pomóc w zmniejszeniu jej przewodności:

 • Odwrócona osmoza: Skutecznie usuwa rozpuszczone sole i zanieczyszczenia z wody.
 • Dejonizacja: Usuwa jony z wody, zmniejszając jej przewodność.
 • Destylacja: Usuwa większość zanieczyszczeń chemicznych poprzez odparowanie i skroplenie wody.

Podsumowanie

Przewodność wody jest kluczowym wskaźnikiem jej jakości, zależnym od ilości i rodzaju rozpuszczonych w niej jonów. Mierzenie przewodności pomaga monitorować i zarządzać jakością wody pitnej, stosowanej w przemyśle oraz w ochronie środowiska. Zrozumienie przewodności wody i czynników na nią wpływających jest niezbędne dla efektywnego zarządzania zasobami wodnymi i zapewnienia ich bezpieczeństwa dla ludzi i ekosystemów. Dążenie do utrzymania niskiej przewodności wody przez różne metody uzdatniania przyczynia się do poprawy jej jakości i ochrony zdrowia publicznego.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *